VGO Bedrijven

Als VGO bedrijf staat u wellicht voor de uitdaging om voor de complete vastgoedportefeuille van Woningcorporaties realistische scenario’s te ontwikkelen binnen RGS. Wij begrijpen dat dit een tijdrovend en complex proces kan zijn. Daarom bieden wij u graag onze innovatieve oplossingen aan, waarbij wij u compleet kunnen ontzorgen bij de planvorming met behulp van het vaststellen van de hoeveelheden, inspecties, houtrotinventarisaties en visualisaties.

Hoeveelheden

Wij verzorgen nauwkeurige dataregistratie van hoeveelheden, als basis voor het modelleren van scenario’s voor complexen, gebouwen en woningen. Onze uitgebreide inventarisatie op locatie omvat alle elementen van de buitenschil, waaronder gevels, daken en beglazing.

Bij complexe situaties bieden wij de oplossing “Visuals” aan voor digitaal inzicht in diversiteit. Door middel van deze warme opname brengen wij bewonerskeuze, ZAV, beglazing, ondergrondafwerking, interieurafwerking, details en overige risico’s visueel in beeld.

Inspectie

Wij bieden een compleet pakket aan inspecties om de staat van vastgoed voor aanvang te beoordelen en te monitoren na uitvoering. Onze ervaren inspecteurs maken gebruik van de nieuwste technologieën en methoden om nauwkeurige en betrouwbare inspectieresultaten te leveren. Met onze onafhankelijke inspecties, gebaseerd op prestatie-sets, zoals Conditiemetingen, KIB controle en diverse keuringen, zorgen wij ervoor dat u de juiste keuzes maakt bij het onderhouden van vastgoed.

Houtrot

Onze houtrot inventarisaties bieden een betrouwbare oplossing voor het visueel in kaart brengen van houtrotschade en het signaleren van overige gebreken. Ons team van ervaren inspecteurs zal alle gebreken digitaal vastleggen en eventuele risico’s terugkoppelen, zodat u gericht kunt sturen op een oplossing voor de gebreken en het beheersbaar maken van risicos bij vastgoedonderhoud

In overleg met de opdrachtgever bepalen we de steekproefgrootte van 10%, 20%, 50% of 100%, en we koppelen de voortgang en gesignaleerde gebreken tussentijds terug, zodat we tijdens onze werkzaamheden altijd kunnen bijsturen.

Bij complexe situaties bieden wij de oplossing “Visuals” aan voor digitaal inzicht in diversiteit. Door middel van deze warme opname brengen wij bewonerskeuze, ZAV, beglazing, ondergrondafwerking, interieurafwerking, details en overige risico’s visueel in beeld.

Visualisatie

Calvisie biedt innovatieve technologieën aan voor het visualiseren van vastgoedobjecten, zoals AutoCAD, Fotogrammetrie en 3D-Drones. Onze ervaren data-specialisten verzamelen de benodigde gegevens en zetten deze om in nauwkeurige visualisaties van uw te onderhouden vastgoedobjecten. Hierdoor heeft u te allen tijde een actueel beeld heeft van uw vastgoed en uw onderhoudsplannen digitaal inzichtelijk maakt. Deze visualisaties zijn niet alleen nuttig voor planvorming en uitvoering, maar ook voor de digitale registratie van schades en gebreken. Onze betrouwbare metingen en visualisaties stellen u in staat om scenario’s beter te modelleren en uw plannen effectief te presenteren en communiceren met uw opdrachtgever.