VvE beheerder

Wilt u als VvE eigenaar of beheerder onderhoudswerkzaamheden aan uw complex uitvoeren? Onze Onderhoud specialisten bieden deskundig advies en ondersteuning bij het maken van weloverwogen beslissingen.

Begeleiding

Wij kunnen u begeleiden tijdens het gehele aanbestedingsproces, vanaf het opstellen van de aanbestedingsdocumenten tot aan de gunning van het project. Hierbij houden wij rekening met uw specifieke wensen en eisen en zorgen wij voor een transparante en eerlijke procedure.

Houtrotinventarisatie

Als er houtrot aanwezig is in het complex van uw VvE, is het verstandig om eerst een houtrotinventarisatie te laten uitvoeren voordat er verdere stappen worden ondernomen. Onze houtrot inventarisaties bieden een betrouwbare oplossing om houtrotschade visueel in kaart brengen en andere gebreken te signaleren. Ons team van ervaren inspecteurs legt alle gebreken digitaal vast en geeft eventuele risico’s door, zodat u gericht kunt sturen op een oplossing voor de gebreken en een weloverwogen keuze kunt maken voor het vastgoedonderhoud.

In overleg met de opdrachtgever bepalen we de steekproefgrootte van 10%, 20%, 50% of 100%, en we koppelen de voortgang en gesignaleerde gebreken tussentijds terug, zodat we tijdens onze werkzaamheden altijd kunnen bijsturen.

Uitvoering

Daarnaast kunnen wij ook de uitvoering van het project voor u controleren. Onze experts houden toezicht op de werkzaamheden en zorgen ervoor dat deze worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken en de geldende kwaliteitsnormen. Op deze manier heeft u altijd zicht op de voortgang van het project en kunt u eventuele afwijkingen tijdig signaleren en bijsturen.

Door onze ervaring en kennis op het technisch gebied van vastgoedonderhoud kunnen wij u op maat adviseren en ondersteunen bij het realiseren van uw project. Wij streven naar een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers en doe

Controle en keuring

Wij bieden inspecties, keuringen en controle van schilderwerk aan voor zowel particulieren als bedrijven. Onze professionele inspecteurs zorgen voor een onafhankelijke beoordeling van het schilderwerk en geven advies over de beste oplossingen. Hierdoor kunt u onnodige kosten voorkomen en de levensduur van uw schilderwerk verlengen. Met onze controles en keuringen bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap.